Cà chua bi socola hữu cơ

Giá cũ: 0

 

Mô tả

Vườn LK ở Langbian Lạc Dương, Lâm Đồng. Tiêu chuẩn hữu cơ Jas (Nhật Bản)

Thương hiệu

LANGBIAN FARM

Xem các sản phẩm của thương hiệu này

Đặc tính

[Cart Error] Crawler detected. Cart is disabled.